Naše projekty

Výsadba javorové aleje v Nepomuku pod Třemšínem

Výsadba remízku kolem vodoteče v r.2018

Úpravy vodního režimu a doprovodné výsadby

V obci Nepomuk pod Třemšínem plánujeme v roce 2021 tři lokality revitalizace.

Výsadba remízků a doprovodné výsadby kolem tůní v Nepomuku pod Třemšínem

Důvod ?

Aby zůstaly živočišné a rostlinné druhy zachovány i pro další generace, obzvlášť pokud jsou součástí soustavy evropsky významné lokality Natura 2000.