Život v tůních

Díky biotopům se do krajiny vrací ohrožené druhy živočichů, jako jsou kuňka žlutobřichá, rosnička zelená, čolek dravý a další...